Reglement Major

Voor het betreden van het evenement dient eenieder kennis te hebben genomen met het reglement.

Legitimatie is verplicht! Dit geldt voor alle bezoekers van het evenement Major. Major is toegankelijk voor elke leeftijd. Bezoekers boven de 18 jaar kunnen bij de kassa een polsbandje krijgen voor alcoholische dranken.

Hoe legitimeren? Alle bezoekers kunnen gevraagd worden hun legitimatie te tonen bij binnenkomst. Dit kan middels paspoort of ID-kaart of (geldige) schoolpas. Indien je bij je ouders in het paspoort vermeld staat, dan volstaat een kopie van dit paspoort ook.

Zero tolerance drugsbeleid: Major is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd.

De beveiliging: gedurende de hele avond is er gecertificeerd beveiligingspersoneel aanwezig. Aanwijzingen van hen dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

Roken? Het is alleen toegestaan om te roken bij de statafels en de daarvoor aangegeven gebieden. Op de dansvloer is roken niet toegestaan.

Entree: Major start om 19.00 uur en zal duren tot 01.00 uur. Gedurende de hele avond is het mogelijk het terrein te betreden.

Wat is niet toegestaan? Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische)dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie).

Fouilleren: Bij binnenkomst van het evenement bestaat er de kans dat uw tas wordt gecontroleerd, tevens is het mogelijk dat u gefouilleerd/gevisiteerd wordt. U heeft het recht beide te weigeren. Bij weigering wordt u niet toegelaten tot het evenement.

Niet toegestane voorwerpen: Bij het vinden van bepaalde niet-toegestane voorwerpen worden deze in beslag genomen en overgedragen aan de politie. Voorwerpen die verder legaal zijn volgens de wetgeving (zoals deodorant) kunt u na het einde van het evenement ophalen. Mocht u uw persoonlijke eigendommen na afloop niet meer terugvinden, is de commissie hier niet aansprakelijk voor.

Ruzie? Het uitlokken en/of uitvoeren van ruzies is verboden, wanneer dit het geval is wordt u verwijderd door de beveiliging.

Handel en verkoop: Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Munten: Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant als met pinpas betaald kan worden.

Toiletten: Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Op eigen risico! Bij het verliezen van persoonlijke bezittingen op het evenemententerrein, en daarbuiten, is de organisatie niet aansprakelijk. Het betreden van het Minorfeest geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en de commissie stelt zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ondervonden wordt tijdens dit feest.

Parkeren en rijwielstalling: Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden. Er is een grote parkeerplaats waar iedere bezoeker zijn of haar auto fiets dient te parkeren. Voor personen op de fiets of scooter is er een apart gedeelte ingericht als parkeerplaats.

Geluidsniveau: Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen.

Kleding: Het is niet toegestaan petjes, mutsen, voetbalshirts, trainingspakken/broeken en joggingbroeken te dragen. Daarnaast is het verboden kleding te dragen met discriminerende, beledigende of aanstootgevende teksten of afbeeldingen.

Foto: Tijdens het evenement worden er foto’s en video’s van u en anderen gemaakt. Het gemaakte beeldmateriaal wordt mogelijk geplaatst op onze website en social media, e.d. Wanneer u er niet mee instemt dat er foto’s van u worden gemaakt, dient u dit vooraf bij de fotograaf te melden.

Licht- en geluidseffecten: Tijdens het feest heeft u op elke plaats te maken met licht- en geluidseffecten. Mogelijk wordt er een stroboscoop, laser of een andere manier van verlichting gebruikt. Indien u gevoelig bent voor epilepsie, is de organisatie niet aansprakelijk. Echter, gedurende feest is er EHBO aanwezig.

Overige situaties: In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.